Khóa huấn luyện "Khởi nghiệp không đơn độc" mang lại cho bạn một lộ trình học tập khép kín và thực tập phát triển dự án khởi nghiệp của bạn với một huấn luyện viên chuyên nghiệp trong vòng 24 tuần, từ khi bắt đầu hình thành ý tưởng khởi nghiệp đến khi gọi vốn phát triển dự án của bạn.

Skill Level: Beginner