Skill Level: Intermediate

Khóa học “Giáo dục STEM nhằm phát triển kỹ năng cho học sinh trong thế kỷ 21” là một khóa học trực tuyến do Educe Academy và Dragonfly Training (Vương quốc Anh) cùng hợp tác thực hiện.

STEM là chữ viết tắt để chỉ một tập hợp các môn Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Mathematics). Bước sang thế kỷ 21, khi những thách thức và lợi ích của toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức tăng lên, khi sáng tạo khoa học kỹ thuật trở thành nền tảng thúc đẩy kinh tế phát triển, thì việc đưa giáo dục STEM vào trường học trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Qua quá trình học nghiêm túc và một loạt các hoạt động học tập tương tác trước và sau khóa học trên nền tảng học tập trực tuyến Educe Academy, bạn sẽ (1) trở nên tự tin hơn trong việc soạn bài giảng, lên lớp, và đánh giá một tiết học STEM, (2) biết các kỹ năng cần thiết cho người học trong thế kỷ 21 là gì và tại sao cần giúp người học phát triển các kỹ năng này; cũng như (3) có thể thông qua các tiết học STEM giúp cho người học phát triển các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21.

Skill Level: Beginner

Khóa học “Giáo dục STEM và Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo trong thế kỷ 21” là một khóa học kết hợp (“blended learning”) giữa học trực tuyến và học tại chỗ do Educe Academy và Dragonfly Training cùng hợp tác thực hiện theo yêu cầu của Đại học Sư phạm Huế thuộc Đại học Huế.

STEM là chữ viết tắt để chỉ một tập hợp các môn Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Mathematics). Bước sang thế kỷ 21, khi những thách thức và lợi ích của toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức tăng lên, khi sáng tạo khoa học kỹ thuật trở thành nền tảng thúc đẩy kinh tế phát triển, thì việc đưa giáo dục STEM vào trường học trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Qua 03 ngày học tập trung, và một loạt các hoạt động học tập tương tác trước và sau khóa học trên nền tảng học tập trực tuyến Educe Academy, bạn sẽ (1) trở nên tự tin hơn trong việc soạn bài giảng, lên lớp, và đánh giá một tiết học STEM, (2) biết các kỹ năng cần thiết cho người học trong thế kỷ 21 là gì và tại sao cần giúp người học phát triển các kỹ năng này; cũng như (3) có thể tích hợp các tiết học STEM với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Skill Level: Beginner

Khóa học “Giáo dục STEM nhằm phát triển kỹ năng cho học sinh trong thế kỷ 21” là một khóa học kết hợp (“blended learning”) giữa học trực tuyến và học tại chỗ do Educe Academy và Dragonfly Training cùng hợp tác thực hiện theo yêu cầu của Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

STEM là chữ viết tắt để chỉ một tập hợp các môn Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Mathematics). Bước sang thế kỷ 21, khi những thách thức và lợi ích của toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức tăng lên, khi sáng tạo khoa học kỹ thuật trở thành nền tảng thúc đẩy kinh tế phát triển, thì việc đưa giáo dục STEM vào trường học trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Qua 05 ngày học tập trung, và một loạt các hoạt động học tập tương tác trước và sau khóa học trên nền tảng học tập trực tuyến Educe Academy, bạn sẽ (1) trở nên tự tin hơn trong việc soạn bài giảng, lên lớp, và đánh giá một tiết học STEM, (2) biết các kỹ năng cần thiết cho người học trong thế kỷ 21 là gì và tại sao cần giúp người học phát triển các kỹ năng này; cũng như (3) có thể thông qua các tiết học STEM giúp cho người học phát triển các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21.

Skill Level: Beginner

Khóa học kết hợp này được thiết kế riêng cho các giáo viên mầm non sẽ triển khai chương trình giáo dục mầm non STEMsmart trong các trường mầm non là khách hàng của Educe. Khóa học cung cấp những kiến thức và thực tiễn tốt nhất của ngành, trên phạm vi toàn cầu, giúp bạn tự tin đưa chương trình giáo dục mầm non STEMsmart vào lớp học của bạn và mang lại cho trẻ những trải nghiệm học tập tốt nhất.

Skill Level: Beginner